bie_02446_cz_x-foliate_nowa_linia_kwasow_gel-neutralizer_142x110_wiz-360×600