bie_02446_cz_x-foliate_nowa_linia_kwasow_pre-exfoliate-spray_140x82_wiz-400×566